Ormsö kyrkogård

Bredvid Olof den heliges kyrka på Ormsö ligger en av Estlands mest säregna kyrkogårdar. I den äldre delen finns flera kalk- och sandstenskors bland vilka mer än 330 hjulkors och "vanliga" kors är bevarade. Intressanta fakta: På kyrkogården finns två minnesstenar; en över den estlandssvenske kulturpersonligheten Hans Pöhl och en över den svenske missionären Österblom som medförde många förändringar i öns trosliv. Den allra äldsta stenen är från 1743. Utanför kyrkogården finns en av de få monumenten i Estland som stått på sin plats genom ockupationen.

Bredvid Olof den heliges kyrka på Ormsö ligger en av Estlands mest säregna kyrkogårdar. I den äldre delen finns flera kalk- och sandstenskors bland vilka mer än 330 hjulkors och "vanliga" kors är bevarade.

TripAdvisor Traveler Rating
Based on 3 reviews | Write a review
  • Svenskarnas gravstenar med Hjulkors !

    Hjulkorsen utanför S:t Olavs kyrka härrör från sen medeltid till senast 1800-tal ! Korsen vittnar om den svenska befolkningen på Ormsö och deras gravstenar !

  • Неординарное лесное кладбище на Вормси

    Остров Вормси полон шведского влияния. Уже с 14 века здесь стали формироваться шведские деревни. С течением времени они сильно ушли под землю. Вокруг него лишь небольшая гранитная оградка. Очень ...

  • Кладбище кельтов

    Очень редкое кладбище древнего народа кельтов. Такие захоранения харрактерны своими "памятниками", а вернее крестами. В северной часте Европы довольно редкое явление, которое можно увидеть на остраве ...


Egenskaper och utrustning