Källa: By Kristoffer Vaikla https://commons.wikimedia.org

Ormsö naturskyddsområde

Skyddsområdet syftar till att skydda Ormsös säregna natur, arv, kultur och växtlighet. Ormsökustens två fågelområden i Hullo och Sviby vikar är av internationell betydelse. Haristorken, strandängarna och holmarna är forskningsområden uppskattade av Det kungliga brittiska sällskapet för fågelskydd. Intressanta platser: Hulloviken är fåglarnas häcknings- och uppehållsplats där man om våren kan se tusentals bergänder, alfåglar, änder, vitkindade gäss och snäppor. Rumpo halvö är en av Estlands mest unika och sällsynta växtplatser för tundralavar. Bekanta er gärna närmare med Rälby mosse, Dibyhalvön, Saxby strand och Prästviigi sjö.

Skyddsområdet syftar till att skydda Ormsös säregna natur, arv, kultur och växtlighet. Ormsökustens två fågelområden i Hullo och Sviby vikar är av internationell betydelse. Haristorken, strandängarna och holmarna är forskningsområden uppskattade av D

Egenskaper och utrustning
#visitestonia