Padakõrve naturskyddsområde

Skyddsområdets viktigaste värden omfattar en av Estlands största myrpopulation, varierade skogsarter och varierat landskap. Skyddsområdets syfte är att skydda myrpopulationen, andra arter och deras boende, skogsarter och Kärgandi kame.

Skyddsområdets totalyta är 1547 ha. Ytan som har flera olika sorter skogar har ca 1500 myrstackar. Större myrstackar är över 1,5 meter höga och över 2,5 meter i diameter.

Skyddsområdet har ett rikt fågelliv, bland annat bor där mindre skrikörn, blåkråka, vitryggig hackspett och tjäder.

Skyddsområdets viktigaste värden omfattar en av Estlands största myrpopulation, varierade skogsarter och varierat landskap. Skyddsområdets syfte är att skydda myrpopulationen, andra arter och deras boende, skogsarter och Kärgandi kame.

Skydd

Egenskaper och utrustning
#visitestonia