Paides Rådhus

Paides Rådhus med sin fasad i sen jugendstil byggdes på 1920-talet i stället för den gamla träbyggnaden vid stadens centrala torg. 2008 renoverades Paides Rådhus grundligt och återställdes till sitt ursprungliga utseende.
Paides Rådhus kan endast besökas genom guidade turer som vänligen bokas på förhand.
Paides rådhus har tidigare använts bl.a. för banktjänster och för vigselförrättningar. Sedan 1913 inhyser Rådhuset Paides stadsförvaltning, med arbetslokaler bl.a. för borgmästare och stadsfullmäktige. Paides rådhus har en sal med mycket bra akustik, där man kan anordna konserter, seminarier, bröllop och andra högtidliga evenemang.

Paides Rådhus med sin fasad i sen jugendstil byggdes på 1920-talet i stället för den gamla träbyggnaden vid stadens centrala torg. 2008 renoverades Paides Rådhus grundligt och återställdes till sitt ursprungliga utseende.
Paides Rådhus kan e

Egenskaper och utrustning