Pakri vattenfall

Vattenfallet är 6 meter högt och börjar från huvudplatån av en bergsluttning på upp till 23 meter. Under sluttningen fortsätter vattenfallet i stenhögar fram till havet som en 15 meter hög fors. I åsluttningen finns det gamla kalkstenslager. Pakri vattenfall härstammar från tiden före II världskrig. Pakri vattenfall med vitt lödder kan endast beundras på våren och även då inte alltid. Vanligen är vattenfallet antingen torrt eller markeras dess plats av en pytteliten ström. Vattenfallet erbjuder inga stora upplevelser, vilket kompenseras av Pakri halvö alldeles intill, där en storartad uppsikt öppnar sig från toppen av en hög kalkstensluttning.

Vattenfallet är 6 meter högt och börjar från huvudplatån av en bergsluttning på upp till 23 meter. Under sluttningen fortsätter vattenfallet i stenhögar fram till havet som en 15 meter hög fors. I åsluttningen finns det gamla kalkstenslager. Pakri va

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt
#visitestonia