Paljassaare naturvårdsområde

Bara ett sekel tillbaka fanns det två små öar i stället för nuvarande Paljassaare halvö: Suur-Paljassaare och Väike-Paljassaare. Sundet däremellan fylldes med muddringsmassorna från Minhamnens anläggningsarbeten. 

Naturvårdsområdet etablerades 2005 som ett europeiskt fågelområde med internationell betydelse, där 231 fågelarter har registrerats, varav 84 arter är under naturskydd i Estland.

Områdets fågelrikedom säkras av områdets mångfaldiga landskap (vass, ängar, buskar, grunt hav) och läget på fåglarnas flyttväg. 

På Katariina kaj finns bevarad en del av den smala järnvägen, i närheten ligger Pikakari badstrand som som har blivit alltmer uppskattad bland huvudstadsbor.

Bara ett sekel tillbaka fanns det två små öar i stället för nuvarande Paljassaare halvö: Suur-Paljassaare och Väike-Paljassaare. Sundet däremellan fylldes med muddringsmassorna från Minhamnens anläggningsarbeten. 

Na

Egenskaper och utrustning
#visitestonia