Palumägede vandringsled

Leden börjar och slutar vid Pangodisjöns badplats, där det även finns en informationstavla, 8 vandringsledsskyltar, RMK:s eldningsplats och ett torrdass. Ledens längd är ca 1 km.

Pangodi campingplats ligger intill leden. I närheten finns det även en parkeringsplats för upp till 30 bilar.

Leden börjar och slutar vid Pangodisjöns badplats, där det även finns en informationstavla, 8 vandringsledsskyltar, RMK:s eldningsplats och ett torrdass. Ledens längd är ca 1 km.

Pangodi campingplats ligger intill leden. I närheten finns det

Egenskaper och utrustning
Newsletter