Pärnu damm

Pärnu har alltid varit en viktig hamnplats. För att förhindra sanden att trilla in i åmynningen upprättades år 1769 på order av kejsarinnan Katarina II dammar av träbalkar.
1869 blev nya stendammar färdiga, som fick sina stenar från stränderna I Häädemeeste och Kihnu. Båda dammarna blev något över två kilometer långa. Dammet på åns vänstra strand har blivit Pärnus symbol.

Dammet har ett romantiskt rykte som promrnadsplats för älskande, men samtidigt kontrollerades vattenståndet innan man gick på dammet. I bland översvälls dammet i sin helhet av vatten. men under låvatten kan man se ändstolparna av det tidigare träbalksdammet.

Pärnu har alltid varit en viktig hamnplats. För att förhindra sanden att trilla in i åmynningen upprättades år 1769 på order av kejsarinnan Katarina II dammar av träbalkar.
1869 blev nya stendammar färdiga, som fick sina stenar från stränderna I

Egenskaper och utrustning
#visitestonia