Paukjärve naturled

Leden är 5 km lång och cirkelformad, utmärkt med gula färgmarkeringar på träden. Naturleden sträcker sig längs åsarna vid sjön Paukjärv och dalarna mellan dessa. Möjlighet att beskåda växlande skogstyper – mörk och fuktig lundskog och ljus barrblandskog.

Du kan starta din vandring från Pukjärve eller Koersilla parkering. Leden kan passeras både till fots och med cykel. Vid sjön Paukjärv kan du fortsätta till en plankväg i Kõnnu Suursoo, vandra i högmossen eller kombinera vandringsturer på Jussi och Paukjärve naturleder.

Leden är 5 km lång och cirkelformad, utmärkt med gula färgmarkeringar på träden. Naturleden sträcker sig längs åsarna vid sjön Paukjärv och dalarna mellan dessa. Möjlighet att beskåda växlande skogstyper – mörk och fuktig lundskog och ljus barrbla

Egenskaper och utrustning