Peeter Põlls monument

Peeter Põlls (1878 - 1930) monument öppnades framför utbildnings- och vetenskapsministerium 1 december 2008. Peeter Põll var första utbildningsminister, nationaluniversitets grundare och första pedagogikprofessor. Upphovs männen till monumentet är skulptören Ekke Bäli och arkitekten Ain Rööpson.

Peeter Põlls (1878 - 1930) monument öppnades framför utbildnings- och vetenskapsministerium 1 december 2008. Peeter Põll var första utbildningsminister, nationaluniversitets grundare och första pedagogikprofessor. Upphovs männen till monumentet är sk

Egenskaper och utrustning
Newsletter