Peetri å naturskyddsområde

Peetri å naturskyddsområdes största värde ligger i dess geologiska mångfald.

Som en naturlig häll blottar Devontidens kalksten sig i Estland endast vid Peetri ån på Kalkahju. Här blottas Amata sediments vita klintliknande sandstenar, vars nedre del döljer en källgrotta. Sand- och kalkstenshällar, branta bankar, mader och översvämningsskogar är vegetationsplatsen för många skyddade växtarter.

I Karisöödi park växer en 300 år gammal ek, vars höjd är 23 m och stammens diameter 4,4 m. Peetri å är boplatsen för 15 fiskarter, bl.a. harr och bäcköring, samt lekplatsen för lax och havsöring.

Peetri å naturskyddsområdes största värde ligger i dess geologiska mångfald.

Som en naturlig häll blottar Devontidens kalksten sig i Estland endast vid Peetri ån på Kalkahju. Här blottas Amata sediments vita klintliknande sandstenar, vars ne

Egenskaper och utrustning
#visitestonia