Peipsiveere naturskyddsområdets viloplats

Peipsiveere naturskyddsområde med före detta namn Emajõe-Suursoo, som är under statligt skydd sedan år 1981 är ett mångfald av våtmarker och Emajões stora deltavåtmark.

Våtmarkens yta är nästan 25 000 ha, varav 7000 ha är översvämbart. Området tillhör Natura 2000 fågel- och naturområden och är Estlands femte största våtmark och samtidigt Estlands största deltavåtmark.

På naturskyddsområdet, i början av Emajõe studieled, finns Kantsi eld- och campingplats med bygunga, där det finns även plats för större sällskap att ha det roligt i naturen. Området är perfekt för fågelskådning och fiske.

Peipsiveere naturskyddsområde med före detta namn Emajõe-Suursoo, som är under statligt skydd sedan år 1981 är ett mångfald av våtmarker och Emajões stora deltavåtmark.

Våtmarkens yta är nästan 25 000 ha, varav 7000 ha är översvämbart. Områ

Egenskaper och utrustning
Newsletter