Peter den stores sjöfästning på Nargö

Efter sjöslaget vid Tsushima i rysk-japanska kriget år 1905 gav tsaren Nikolaj II order om att bygga en sjöfästning i Baltikum. Då byggde man artilleribatterier med högsta eldkraft på Nargö vid Peter den stores sjöfästning. 

Batteriet 10B hade ett roterande kanonunderlag, kanonröret var 14 m långt, skjutlängd 30 km, skalet vägde 500 kg. Kommandopunkten här var sjöfästningens högsta skyddsanläggning.
Batteriet 10A bestod som helhet av två rustningstornunderlag på två plan, en sandvall på 200 m anslöt dem och samtidigt dolde vallen järnvägen från fiendet.
Man kan titta på skyddsanläggningarna med hjälp av en ficklampa, men man skall vara försiktig.

Efter sjöslaget vid Tsushima i rysk-japanska kriget år 1905 gav tsaren Nikolaj II order om att bygga en sjöfästning i Baltikum. Då byggde man artilleribatterier med högsta eldkraft på Nargö vid Peter den stores sjöfästning. 

Batteriet 10B ha

Egenskaper och utrustning