Pidula herrgård

Byggnaden har ansetts härstamma från mitten av 1700-talet, tillbyggnad på bakflygeln från början av 1800-talet. I ett rum har fragment av en takmålning bevarats. Pidula herrgårdshus värde ökas av en park från ungefär samma tid med en regular planering.
Bra att veta: Pidula har ansetts vara Öselns äldsta plats av vårdinrättning där spetälska har vårdats. Ortnamnet kan ha tillkommit därav, låneordet "pidal" betydde i början både spetälska sjukan och sjukhus.

Byggnaden har ansetts härstamma från mitten av 1700-talet, tillbyggnad på bakflygeln från början av 1800-talet. I ett rum har fragment av en takmålning bevarats. Pidula herrgårdshus värde ökas av en park från ungefär samma tid med en regular planerin

Egenskaper och utrustning