Põltsamaa Matmuseum

Museet ger en bra översikt av matlagningstraditioner i Põltsamaa under olika tidsperioder från och med 1920.

Egenskaper och utrustning