Prandi källor och källsjö

Prandi källor, som ligger i Järva län i Prandi by, består av två vattensamlingar med kalkbotten - Prandi Allikjärv och Prandi Suurallikas.

Allikjärv har mjuka sluttningar, är 1,1 djup och 1,4 ha stor, dess botten har flera källor. Stränderna är delvis sumpiga. Suurallikas har har flera stigningskällor, är 1,5 m djup och 40 m bred. Källorna är under naturskydd.

Prandi byförening äger Prandi byhus och byplats där man kan ha picknick på eldningsplatsen.

Prandi by utnämndes till årets by i Estland år 2011.

Prandi källor, som ligger i Järva län i Prandi by, består av två vattensamlingar med kalkbotten - Prandi Allikjärv och Prandi Suurallikas.

Allikjärv har mjuka sluttningar, är 1,1 djup och 1,4 ha stor, dess botten har fler

Egenskaper och utrustning