Presentation av resan till Estlands Tsarryska historia

Tsartiden kan verka mörk och begränsande, eftersom man under den tiden bl.a. försökte russifiera landet. Ändå har den tidseran efterlämnat en hel del kulturhistoriskt intressanta minnen tex föddes under den eran Estlands spakultur, järnvägar byggdes med vacker arkitektur på stationerna, ordotoxa kyrkor uppfördes med sin gyllene glans, många trähus byggdes med snickarglädje, vackra slott med omgivande parker anlades och  gammaltroende uppförde sina byar  längs Peispsi järvs västra strand etc.

Det följande urvalet omfattar olika sevärdheter, som man bör besöka och som påminner om den här historiska perioden.

Tsartiden kan verka mörk och begränsande, eftersom man under den tiden bl.a. försökte russifiera landet. Ändå har den tidseran efterlämnat en hel del kulturhistoriskt intressanta minnen tex föddes under den eran Estlands spakultur, järnvägar byggd

Sevärdheter på rutten
Egenskaper och utrustning