Raadi kyrkogård

Raadi kyrkogård är Tartus största kyrkogård som består av flera olika församlingars kyrkogårdar som anslöts först år 1961. Den största delen av kyrkogården består av Maarja och Peetri församlings Maarja och Peetri kyrkogård. Ett stort antal kulturpersoner och vetenskapsmän är begravda i Vana-Jaani del av kyrkogården samt i den yngre delen av Universitetets kyrkogård. 
Ovanför kyrkogårdens huvudgrind finns en text på Tartus dialekt "Õnsa omma ne koolnu, kes Issandan koolwa" (välsignade är de som dött i Jesus). Douglasgransallé på militärkyrkogården är under naturskydd. Tidigare fanns en judisk kyrkogård på Vana-Jaani kyrkogårds sida vid Narva landsväg och i utkanten av denna fanns en kyrkogård för muslimer.

Raadi kyrkogård är Tartus största kyrkogård som består av flera olika församlingars kyrkogårdar som anslöts först år 1961. Den största delen av kyrkogården består av Maarja och Peetri församlings Maarja och Peetri kyrkogård. Ett stort antal kulturper

Egenskaper och utrustning