Raadi park

Raadi park är designad av en av de mest framstående landskapsarkitekterna i Estlands herrgårdsparkers historia. Raadis äldsta park, som än idag har kvar sin kvadratiska planlösning, kommer från 1700-talets mitt. Dagens Raadi park består av två delar: - Övre parken, en del av den historiska Raadi herrgårdsparken, där den originella planlösningen dominerar. - Nedre dendroparken, där betoningen ligger på artmångfalden. Ett vägnät delar upp dendroparken i olika formade bitar.

Raadi park är designad av en av de mest framstående landskapsarkitekterna i Estlands herrgårdsparkers historia. Raadis äldsta park, som än idag har kvar sin kvadratiska planlösning, kommer från 1700-talets mitt. Dagens Raadi park består av två delar:

Egenskaper och utrustning
Newsletter