Rakvere Teaters Konferenscentrum

Rakvere Teater är en perfekt plats för dig som vill anordna större konferenser.

Egenskaper och utrustning