Reigi kyrka

Reigi blev en självständig socken först 1627. Denna stenbyggda Jesuskyrka i Reigi byggdes av baronen O.R.L. von Ungern-Sternberg till minnet av hans son Gustav som tog livet av sig. Reigi kyrkas största värde ligger i dess konstsamling.
Intressant att veta: • Namnet Reigi har kommit från det svenska ordet rök (från en vårdkase). • Mitt emot kyrkan, över vägen låg den, från G. Ernesaks´ opera “Tormide rand” kända Pihla krog. • Kyrkoherden G.F.Rinne skapade en hyllningssång till Dagö efter Pacius’ melodi och inspirerad av Runebergs texter.

Reigi blev en självständig socken först 1627. Denna stenbyggda Jesuskyrka i Reigi byggdes av baronen O.R.L. von Ungern-Sternberg till minnet av hans son Gustav som tog livet av sig. Reigi kyrkas största värde ligger i dess konstsamling.
Intressa

Egenskaper och utrustning
Newsletter