Rekreationsområdet på Trepimägi

Rekreationsområdet på kullen Trepimägi (Trappkullen) är ett av de naturskönaste och mest populära fritidsområdena på östra stranden av sjön Võrtsjärv.
Området fridlystes år 1964 för att bevara det skogsbevuxna dynområdet på Võrtsjärvs östra strand. I området kan man se den upp till 13 m höga strandbranten vid Võrtsjärv. Dess absoluta höjd är upp till 50 meter, dvs. 17 meter över Võrtsjärvs yta. På Trepimägi växer en 90-årig tallskog med enstaka granar och lingon- och blåbärsmark. Trepimägi är ett naturminne.
Stranden är lämplig för bad, det finns picknick- och eldplatser, en volleybollplan och ett öppet strandhus. Komplexet förvaltas av Elva kommun.

Rekreationsområdet på kullen Trepimägi (Trappkullen) är ett av de naturskönaste och mest populära fritidsområdena på östra stranden av sjön Võrtsjärv.
Området fridlystes år 1964 för att bevara det skogsbevuxna dynområdet på Võrtsjärvs östra stran

Egenskaper och utrustning