Ridklubben På Sex Ben

På ridgården På Sex Ben kan man umgås med hästar och rida året runt. Gården har fem hästar plus unghästar. Klubben erbjuder olika ridturer som passar alla rid- och naturintresserade.

Ridning i terräng med en turledare kostar 10€/h.

På ridgården På Sex Ben kan man umgås med hästar och rida året runt. Gården har fem hästar plus unghästar. Klubben erbjuder olika ridturer som passar alla rid- och naturintresserade.

Ridning i terräng med en turledare kostar 10€/h

Egenskaper och utrustning