Risti vattentorn från tsartiden

Risti vattentorn från tsartiden tillhör Ristis järgnvägsstations komplex. Järnvägsstationen etablerades år 1904 tillsammans med järnvägslinjen, ett år senare blev stationsbyggnaden färdig och vattentornet grundades antagligen under samma tidsperiod.

Vattentornet hade som uppgift att förse ånglokar med vatten. I tornets topp fanns det en vattencontainer eller reservoar, på bottenvåningen fanns en panna som värmde upp vattnet för att undvika att vattnet skulle frysa i containern.
Än idag finns en vattenmätnings stav och en pompös spiraltrappa av järn bevarade. Också stationsbyggnaden och pumphuset finns bevarade i närheten av vattentornet.

Risti vattentorn från tsartiden tillhör Ristis järgnvägsstations komplex. Järnvägsstationen etablerades år 1904 tillsammans med järnvägslinjen, ett år senare blev stationsbyggnaden färdig och vattentornet grundades antagligen under samma tidsperiod.

Egenskaper och utrustning
Newsletter