Ropka herrgård

Enplansherrgårdshuset i sten är byggt under 1800-talets första halva. Ropka herrgårdens byggnader ligger på två sidor av Ropka väg. Av herrgårdskomplexet finns dessa kvar: arbetarhus (enkelt för de som arbetade för mat), boskapshus, ombyggt stall som tillhör Eviko AB, lada, källare och park. I parken fanns tre dammar, varav en finns planer på att restaurera. På västra sidan av tjänstefolkshuset, som nu är bebyggd, låg en välplanerad fruktträdgård.

Byggnade är privat egendom och kan endast beskådas utifrån.

Enplansherrgårdshuset i sten är byggt under 1800-talets första halva. Ropka herrgårdens byggnader ligger på två sidor av Ropka väg. Av herrgårdskomplexet finns dessa kvar: arbetarhus (enkelt för de som arbetade för mat), boskapshus, ombyggt stall som

Egenskaper och utrustning
Newsletter