Rõuge fornborg och forntida boplats

Kulturlagret i Rõuge by dolde ruiner av ett flertal byggnader och många fynd av vardagsföremål. Borgen som byggdes i västra delen av den naturliga landhöjningen var från en senare tid. Idag syns endast borgens kortsidas jordvallar, tillsammans med diken framför dessa. Sydöstra Estlands befolkning under mellersta järnåldern levde främst av svedjebruk, djurhållning var mindre vanlig. Bland fynden från Rõuge finns det många exempel av hantverkares arbetsredskap som kan beskådas i Võrumaas museum. 

Som en kyrksocken omnämns Rõuge för första gången år 1613. Samhället, som det ser ut idag, byggdes upp på 1800-talet.

Kulturlagret i Rõuge by dolde ruiner av ett flertal byggnader och många fynd av vardagsföremål. Borgen som byggdes i västra delen av den naturliga landhöjningen var från en senare tid. Idag syns endast borgens kortsidas jordvallar, tillsammans med

Egenskaper och utrustning