Rõuges minnesmärke över Frihetskriget

Till minnet av de 200 rõugebor som stupade i Frihetskriget reste man år 1926 ett minnesmärke vid Rõuge kyrka på prästen Valter Viks’ initiativ och efter konstnären Voldemar Melliks ritningar. På framsidan av minnesmärket står det: "1918-1920. Till de stupades ära! Ett tacksamt Rõuge socken” hugget i sten.

1945 sprängde bolsjevikerna minnesmärket i luften och grävde ned bronssoldaten samt rester av dess grundstenar i marken nära platsen där den hade stått. En lokal konstnär, Aksel Ollmann, grävde upp bronssoldaten under natten och grävde ner den på sin gård. Sommaren 1988 grävdes den åter igen upp.

Minnesmärket återinvigdes den 30 oktober 1988. Skulpturen restaurerades av Ars Monumentaal.

Till minnet av de 200 rõugebor som stupade i Frihetskriget reste man år 1926 ett minnesmärke vid Rõuge kyrka på prästen Valter Viks’ initiativ och efter konstnären Voldemar Melliks ritningar. På framsidan av minnesmärket står det: "1918-1920. Till

Egenskaper och utrustning