Ryska muséet i Tallinn

Ryska muséet i Tallinn undersöker och presenterar rysk kultur i Estland, anordnar rundturer och utbildningar i samarbete med Peter I:s museum.
I museibyggnaden vars historia går tillbaka till medeltiden, finns en utställning om rysk utbildning i Tallinn under åren 1715-1944.

Ryska muséet i Tallinn undersöker och presenterar rysk kultur i Estland, anordnar rundturer och utbildningar i samarbete med Peter I:s museum.
I museibyggnaden vars historia går tillbaka till medeltiden, finns en utställning om rysk utbildning i

Egenskaper och utrustning