Sagadi herrgårdspark och dendrologisk park

Denna park med sina väldiga gamla träd är en oskiljbar del av herrgårdskomplexet. I Sagadi park växer Estlands grovaste vresalm och ekar som med sin 33 meters höjd tillhör bland de högsta i landet.

1985 anlades en dendrologisk park på 5,1 hektar vid herrgårdskomplexets vänstra sida. Introducerade träd- och buskarter är planterade efter släkten, alla arter är markerade med artnamn, informationstavlor finns uppsatta för att hjälpa intresserade. Den dendrologiska parken har totalt över 120 olika arter.

Denna park med sina väldiga gamla träd är en oskiljbar del av herrgårdskomplexet. I Sagadi park växer Estlands grovaste vresalm och ekar som med sin 33 meters höjd tillhör bland de högsta i landet.

1985 anlades en dendrologisk park på 5,1 he

Egenskaper och utrustning