Källa: NOSSER – CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20798507

Saka herrgård

Saka är en av de få herrgårdskomplex i Estland som har återställts i sin helhet. Herrgårdens huvudbyggnad inhyser idag lyxiga hotellrum, seminarielokaler och en stor sal, i källaren med valvtak ligger en restaurang.

Tack vare sitt speciella läge, sin avskildhet och mångsidiga möjligheter är Saka herrgård utmärkt lämpad för semester, arbetsmöten, högtidliga mottagningar och bröllopsfester.

I herrgårdsparken kan man ta sig en promenad eller picknick och se stenarter från olika tidsåldrar.

Saka är en av de få herrgårdskomplex i Estland som har återställts i sin helhet. Herrgårdens huvudbyggnad inhyser idag lyxiga hotellrum, seminarielokaler och en stor sal, i källaren med valvtak ligger en restaurang.

Tack vare sitt speciella

Egenskaper och utrustning
#visitestonia