Sakla semesterhus

Sakla semesterhus är byggt 1874. Huset inrymde en gång i tiden Uue-Lõwe poststation som drevs av Aleksander Mihkels. Huset har renoverats upprepade gånger. Genom historien har huset även inrymt kontor för Estlands första kollektivjordbruk, V. Kingisseps kochos från 1947, en sparbank och Sakla postutdelningskontor. I huset hittar du ett museirum, där du kan se en utställning om kolchosbildning och om poststationens historia. Museirummet i föreningshusets kurscentrums källare har en utställning av gamla TV- och radioapparater som kan besökas vid förhandsbokning.

Sakla semesterhus är byggt 1874. Huset inrymde en gång i tiden Uue-Lõwe poststation som drevs av Aleksander Mihkels. Huset har renoverats upprepade gånger. Genom historien har huset även inrymt kontor för Estlands första kollektivjordbruk, V. Kingiss

Egenskaper och utrustning
Newsletter