Salajõe karstområde och rastplats

Läänemaas största karstområde är beläget några km från Linnamäe i riktning mot Sutlepa. Vattenupptagningsområdet är omkring 600 m långt och 100 m brett. Salajõgi, som mynnar ut i Hapsalviken, strömmar en bit ca 1,5 km under jorden. Salajõgi kommer fram ur jorden i källor som ligger sydväst om vägen, och fortsätter därifrån under namnet Tiberna.
Under perioder när det finns lite vatten, rinner vattnet bara ett par liter i sekunden i Salajõgi, vid storvatten kommer vattnet däremot till landsvägen och fyller karsten som bildar en insjö.

Nära Salajõgi – Ingkülavägen ligger också de två stora flyttblocken Gneissbretsa, samt flyttblocken Kasemetsa och Allika. Det största flyttblocket är 3,9 m, det minsta 3,4 m.

Läänemaas största karstområde är beläget några km från Linnamäe i riktning mot Sutlepa. Vattenupptagningsområdet är omkring 600 m långt och 100 m brett. Salajõgi, som mynnar ut i Hapsalviken, strömmar en bit ca 1,5 km under jorden. Salajõgi kommer fr

Egenskaper och utrustning
Newsletter