Salla herrgård

Salla herrgård nämndes för första gången år 1479. Herrgårdens huvudbyggnad en en tidig klassicistisk byggnad med barockdrag på två våningar, byggnadens arkitekt tycks vara J.H.B. Walther.

Herrgårdsparken är en av de artrikaste i området. Den består av delar av tidigare reguljärplanerings trädgård (fragment från klippta lindalléer). Salla herrgårdspark är under naturskydd och där finns mästaren Plettenbergs ek samt träskulptur "Plettenbergs ryttare" som tillverkades i hanns minne.

Salla herrgård nämndes för första gången år 1479. Herrgårdens huvudbyggnad en en tidig klassicistisk byggnad med barockdrag på två våningar, byggnadens arkitekt tycks vara J.H.B. Walther.

Herrgårdsparken är

Egenskaper och utrustning