Sangaste fornborg

I närheten av Sangaste fornborg gick för ungefär 1000 år sen en väg mellan Lettland och Tartu. Fornborgen ligger 175 m över havsytan och kantas av väldigt branta stup fastän den saknar vallgravar. Enligt folkhistorier ska Sangaste slott någonsin ha stått där fornborgen står nu

I närheten av Sangaste fornborg gick för ungefär 1000 år sen en väg mellan Lettland och Tartu. Fornborgen ligger 175 m över havsytan och kantas av väldigt branta stup fastän den saknar vallgravar. Enligt folkhistorier ska Sangaste slott någonsin ha s

Egenskaper och utrustning
#visitestonia