Seidla väderkvarn

Seidla herrgårds väderkvarn från 1700-talet är en av de få väderkvarnarna av holländartyp i Estland som finns bevarade med inredningen i sin ursprungliga funktion. Det är en sällsynt väderkvarn som man inte kan se någon annanstans på Estlands fastland, med inredningen bevarad i sin helhet och med ett autentiskt utseende. Seidla väderkvarn är dessutom ett typiskt exempel på gamla herrgårdars väderkvarnar som var belägna på en kulle inom synhåll, men en bit bort från herrgårdens centrum. Sådana finns det knappt 5 stycken av bevarade i sin helhet i herrgårdsanläggningar över hela Estland.

Seidla herrgårds väderkvarn från 1700-talet är en av de få väderkvarnarna av holländartyp i Estland som finns bevarade med inredningen i sin ursprungliga funktion. Det är en sällsynt väderkvarn som man inte kan se någon annanstans på Estlands fastlan

Egenskaper och utrustning