Selisoo vandringsled

Seli soo är en myr och utmärks av sina myrtallar, dalmyrar och väl utvecklade myrsjöar. Vid Seli sjö har man byggt ett 9 meter högt observationstorn och en ''laavu'', en öppen, oinredd stuga där man kan sitta eller övernatta när det regnar. Vid ledens start- och slutpunkt kan man tälta och äta picknick på förberedda platser. Brädbanan är 4 km lång men leden kan även passeras i en 2 km lång rundtur kring Selis stora myrsjö och tillbaka.

Seli soo är en myr och utmärks av sina myrtallar, dalmyrar och väl utvecklade myrsjöar. Vid Seli sjö har man byggt ett 9 meter högt observationstorn och en ''laavu'', en öppen, oinredd stuga där man kan sitta eller övernatta när det regnar. Vid leden

Egenskaper och utrustning
#visitestonia