Selli-Sillaotsa studieled

Selli-Sillaotsa studieled är en varierad vandringsled som löper i myren, i skogen och på grusvägen och ligger på Alam-Pedja naturskyddsområde.

Studieledens början går genom mosskanter och tallskog i utkanten av Laeva moss där man har byggt Suuretüki utsiktstorn, som har en utmärkt vy. Leden fortsätter med plankstig (plankstigen är täckt med nät och är 47 cm bred) och längs en skogsled genom moss i olika utvecklingsetapper. På platsen växer det även tranbär.

Leden löper 3,5 km i skogen och i mossen, sedan 1,2 km på grusvägen.

På leden finns 11 informationstavlor, 2 toaletter och vindtak.

Ledens längd är 4,7 km.

Selli-Sillaotsa studieled är en varierad vandringsled som löper i myren, i skogen och på grusvägen och ligger på Alam-Pedja naturskyddsområde.

Studieledens början går genom mosskanter och tallskog i utkanten av Laeva moss där man har byggt S

Egenskaper och utrustning