Seminarielokaler i St. Olav Hotell

S:t Olavs Hotell har hyst många högklassiga evenemang. Hotellet har tre konferenssalar som rymmer upp till 120 deltagare.

De höga taken, ljuset som strömmar in genom fönstren i Venedigstil och målningarna på väggarna bidrar alla till en kreativ och inspirerande miljö som underlättar fattandet av snabba, rätta beslut. 

Och naturligtvis erbjuder vi servering och boende.

I våra salar råder det en skapande stämning.

S:t Olavs Hotell har hyst många högklassiga evenemang. Hotellet har tre konferenssalar som rymmer upp till 120 deltagare.

De höga taken, ljuset som strömmar in genom fönstren i Venedigstil och målningarna på väggarna bidrar alla till en kre

Egenskaper och utrustning
Newsletter