Seminarierummen hos Funkionshindrades förbund i Valgamaa (Valgamaa Puuetega Inimeste Koja seminariruumid)

Valga stads nyaste seminarierum stod klara hösten 2009 då seminarierummen hos Funktionshindrades förbund blev färdiga. I huset finns ett modernt seminarierum med plats för 80 personer samt två mindre rum för grupparbeten. Det finns möjlighet att använda köket, gymet och gymnastiksalen med speglar. Huset är anpassat för rörelsehindrade.

Valga stads nyaste seminarierum stod klara hösten 2009 då seminarierummen hos Funktionshindrades förbund blev färdiga. I huset finns ett modernt seminarierum med plats för 80 personer samt två mindre rum för grupparbeten. Det finns möjlighet att anvä

Egenskaper och utrustning
Newsletter