Sjön Vagula

Vagula sjö ligger 2 km väster om Võru stad. Sjöns yta är 602,8 ha, strandlinjens längd 17,8 km (längd 4,6 km, bredd ca 1,7 km). Sjön är som djupast 11,5 m (medeldjupet är 5,3 m). Sjöns stränder är för det mesta grunda, oftast sandiga eller grusiga. Sjön har ett stort tillrinningsområde och ett stort genomflöde; Estlands längsta å Võhandu leder Vagulas vatten till Peipussjön genom den s.k. italienska kanalen.

Sjön har ett artrikt utbud av fiskar: brax, abborre, gärs, mört, gädda, gös, id, karp mm.

Av sjöfåglar är sjön häckningsplats för skäggdopping, sothöna, gräsand och kricka m.fl.

Vagula sjö ligger 2 km väster om Võru stad. Sjöns yta är 602,8 ha, strandlinjens längd 17,8 km (längd 4,6 km, bredd ca 1,7 km). Sjön är som djupast 11,5 m (medeldjupet är 5,3 m). Sjöns stränder är för det mesta grunda, oftast sandiga eller grusiga

Egenskaper och utrustning