Skidleder vid Männikumägi i Tapa

Vintertid hittar du 1-, 2-, 3- och 4-kilometers skidleder vid Männikumägi i Tapa. Det 2,5 km långa skidspåret är belyst.

Egenskaper och utrustning