Skulpturen "Fadern och sonen"

1:a juni 2004 på Internationella barndagen avtäcktes skulptör Ülo Õunas (1944-1988) bronsskulptur "Fadern och sonen" i Tartu, på Küüni gata. Enligt skulptörens änka Inara Õun föreställer fadern Ülo Õun själv och sonen är modellerad efter deras son Kristjan när han var ett och ett halvt år.
Skulpturen, som till en början var tänkt för Tallinn, skapades redan år 1977 och gjöts i brons 1987. Tartu stadsförvaltning köpte skulpturen hösten 2001.

1:a juni 2004 på Internationella barndagen avtäcktes skulptör Ülo Õunas (1944-1988) bronsskulptur "Fadern och sonen" i Tartu, på Küüni gata. Enligt skulptörens änka Inara Õun föreställer fadern Ülo Õun själv och sonen är modellerad efter deras son Kr

Egenskaper och utrustning
Newsletter