Skulptursamling för att fira födelsen av den hundratusende Tartubon

Monumentet är talet 100 000 i granit där det på siffran 1 sitter ett bronsbarn. Monumentet som firar den hundratusende tartubons födelse låg från början på ett grönområde mellan "Kaunase" restaurang och Võidu bro. I samband med att restaurangen byggdes om flyttades monumentet till Emajõe strandkant, mellan "Atlantise" och Kaarsilla (Bågbron).

Monumentet är talet 100 000 i granit där det på siffran 1 sitter ett bronsbarn. Monumentet som firar den hundratusende tartubons födelse låg från början på ett grönområde mellan "Kaunase" restaurang och Võidu bro. I samband med att restaurangen byggd

Egenskaper och utrustning