Skydda dig mot Covid-19 och välj en tjänst med säkerhetsmärkning

Källa: Ken Oja

Källa: Hans Markus Antson

Skydda dig mot Covid-19 och välj en tjänst med säkerhetsmärkning

Notera denna märkning innan du bestämmer dig:


Märkningen bekräftar att tjänsteleverantören:


Följer de krav och instruktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten i Estland har fastställt gällande covid-19-förebyggande åtgärder. Likaså att varje tjänsteleverantör ständigt håller sig uppdaterad med information från regeringen samt berörd myndighet.

Tjänsteleverantören är dedikerad till att tillhandahålla en säker tjänst och anpassar tjänsten på ett sätt som skyddar både anställdas och besökares hälsa. Alla berörda inom tjänsten ska känna sig trygga och ha tillgång till information på plats om hur man håller sig själv och andra friska.

Här kan du lämna återkoppling och synpunkter gällande tjänstens säkerhet.

Choose a service:

Uppgifter om visning av sökresultat är angivna i punkt 12 i användarvillkoren.

 Finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden