Spannmålsmagasinet i Nursi

Spannmålsmagasinet i Nursi by vid Võru-Valga landsväg, är byggt under 1800-talets andra hälft.

Sådana spannmålsmagasin för lånespannmål började byggas i Estland redan under 1700-talets andra hälft. Här förvarade man den obligatoriska spannmålsreserven. Här kunde bönderna låna spannmål för mat eller utsäde.

Som ett ställe för Rõuge kommuns olika sommaraktiviteter är spannmålsmagasinet känt under namnet Midriait.

Den oputsade byggnaden av natursten, med valmat tak, kan beskådas utifrån.

Spannmålsmagasinet i Nursi by vid Võru-Valga landsväg, är byggt under 1800-talets andra hälft.

Sådana spannmålsmagasin för lånespannmål började byggas i Estland redan under 1700-talets andra hälft. Här förvarade man den obligatoriska spannmå

Egenskaper och utrustning