Sparkstöttningsturer över Peipussjön till ön Piirissaare

Kom och upptäck den vintriga Peipussjön och ön Piirissaare med sparkstöttning!

Sparkstöttningsturen börjar vid Laaksaare hamn och går direkt över isen till ön Piirissaare där vi bekantar oss med sevärdheter och har en picknick.

Vi genomgår upp till 18 km på sparkstöttningar. Vi använder oss av de bästa moderna Kickspark Max sparkstöttningar, som passar även till längre användare.

Turen för grupper på minst 10 personer!

Vi arrangerar sparkstöttningsturer vid lämpliga väderleksförhållanden från januari tills mars. Det är också möjligt att använda skidset istället för sparkstöttningar.

I samarbete med Peramaa Semestercentrum erbjuder vi kost, boende samt finsk eller rökbastu.

Kom och upptäck den vintriga Peipussjön och ön Piirissaare med sparkstöttning!

Sparkstöttningsturen börjar vid Laaksaare hamn och går direkt över isen till ön Piirissaare där vi bekantar oss med sevärdheter och har en pickni

Egenskaper och utrustning
Newsletter