Google Street View orientering

Testa din skicklighet i orientering och lös 15 miniutmaningar.

Källa: EAS

Google Street View orientering