Suure - Rootsi loodusrada

Naturstigens längd är 2,5 km. Du kan studera kustens sammansättning, fåglar och kustlandskapens utvecklingshistoria.  Avgång fråm Aadus Turistgård i Suure-Rootsi (Stora Sverige) by.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia