Tähtvere herrgård

Herrgården ligger idag inom Tartu stadsgränser men tillhörde förr Nõo socken. De första källorna om herrgården är från år 1515 och på medeltiden tillhörde den Tartu biskopen. Efter andra världskriget användes huvudbyggnaden av Estlands Djuruppfödnings och Veterinarias Institut. Numera är huvudbyggnaden en undervisningsanstalt för Estlands Jordbruksuniversitet.

Herrgården kan endast åskådas utifrån!

Herrgården ligger idag inom Tartu stadsgränser men tillhörde förr Nõo socken. De första källorna om herrgården är från år 1515 och på medeltiden tillhörde den Tartu biskopen. Efter andra världskriget användes huvudbyggnaden av Estlands Djuruppfödning

TripAdvisor Traveler Rating
Based on 4 reviews | Write a review
  • University

    This building, former manor, is really not a tourist attraction. It is locaked a little bit out of old part of town. Building is interesting outside but not breathtaking. This building is a part of a ...

  • Exterior visible only - part of Estonian University of Life Sciences complex

    Public access is restricted. The interiors have been redesigned for administration and lecturing purposes. The exterior, not one of the most memorable, is best viewed from the Tallinn-Tartu road '40 ...

  • интересное поместье

    Построена ещё в 16 веке! Сохранилась в прекрасном состоянии. Принадлежала тартускому епископу, институту скотоводства и ветеринарии, а сейчас - учебному заведению "Eesti Põllumajandusülikool".


Egenskaper och utrustning