Tallinn Kalju baptistförsamlings kyrka

Konstantin Wilcken är arkitekten bakom den äldsta baptistförsamlingens kalkstenskyrka i Kalamaja stadsdel i Tallinn, denna nygotiska kalkstensbyggnad blev färdig år 1902. Byggnadens fönster med sina skarpa kurvor är självklart mer karaktäristiska till kyrkan än fönster till de låga byggnaderna omkring. Kyrkans församling har en viktig roll i spridningen av baptism i Estland.
Tallinns äldsta baptistförsamling eller Kalju församling grundades den 7 maj år 1884, baptism i Estland är lika gammal.

Konstantin Wilcken är arkitekten bakom den äldsta baptistförsamlingens kalkstenskyrka i Kalamaja stadsdel i Tallinn, denna nygotiska kalkstensbyggnad blev färdig år 1902. Byggnadens fönster med sina skarpa kurvor är självklart mer karaktäristiska til

Egenskaper och utrustning